Velkommen til  KF frivillig del

Kødbranchens fællesråd (KF) frivillig del er en overbygning til Branchekoden for Egenkontrol og kan ikke anvendes separat. Branchekoden for Egenkontrol udgør basisfundamentet for den frivillige del.

Der er tale om en rammemodel, der er frivillig, hvilket betyder, at den enkelte virksomhed kan vælge de delelementer, der er relevante for netop deres produktion og kundesegment.

Hvis KF frivillig del ønskes integreret i den lovpligtige egenkontrol betyder det også, at programmet underkastes kontrol fra myndighed. Alternativt holdes KF frivillig del adskilt fra lovpligtig egenkontrol; herved kan der efter ønske opnås 3. parts godkendelse af KF frivillig del. Læs forord til KF frivillig del her 

 
Medlemsforum
Landbrug & Fødevarer byder velkommen til Medlemsforum, som er den nye medlemsrettede portal og direkte indgang til viden og information for medlemmer af Landbrug & Fødevarer. Siden består både af en offentlig del, hvor informationer er tilgængelige for alle samt en passwordbeskyttet del forbeholdt medlemmer.
Landbrug & Fødevarer
Landbrug & Fødevarer er en erhvervsorganisation, hvis formål er at varetage fælles opgaver og erhvervsmæssige interesser for landmænd og fødevarevirksomheder.
Branchekode

I brancheregi er der for virksomheder organiseret under Kødbranchens Fællesråd (KF) udarbejdet en Branchekode for Egenkontrol.  
Hazardanalyse
Her kan du komme videre til dokumentation for Hazard (HACCP).